En av gästerna på Muslimska Familjedagarna 2018 är Dr. Noureddine Al-Khademi som under åren 2011-2014 var minister för religiösa frågor i Tunisien. Han är bland de moderata reformerande rösterna i Tunisien och har gjort sig känd för att stå för det pluralistiska samhället och mot extremistiska krafter i landet. Hans ställningstagande har gjort att han lever under ständigt hot från extrema krafter.

Vi har gjort en intervju med honom där vi ställt ett antal frågor som väckts i samband med hans besök på vår konferens. Han var öppen och trygg med att besvara frågorna.

För dem som inte känner till Noureddine Al-Khademi kan det nämnas att han i egenskap av minister för religiösa frågor gjorde en grundläggande teologisk redogörelse för hur ett muslimskt majoritetssamhälle kan vara pluralistiskt och sekulärt utan att förlora sin muslimska identitet.

På frågan om att han ska uppmanat tunisier att ansluta sig till striderna i Syrien svarar Al-Khademi:

– Detta är falskt och grundlöst. Jag har aldrig direkt eller indirekt uttalat mig på ett sätt som kan tolkas som att jag uppmanar till att delta i striderna i Syrien eller någon annanstans. Jag kan nämna här att jag stämde en tidning som felciterade mig i denna fråga och jag fick rätt av det tunisiska rättsväsendet.

I augusti 2017 arrangerade Högre Institutet för Teologi, ISTH, en specialiserad kurs om civilstat, medborgarskap och demokrati. Kan du berätta mer om vad detta institut jobbar med?

– Institutet jobbar med att grundlägga faktabaserad medvetenhet kring fundamentala muslimska, mänskliga, medborgerliga och civila värderingar. Läran om fundamentala muslimska syften är en vetenskap som lärs ut på universitet och kan likställas med rättsfilosofi. Syftet med läran är att bredda tolkningsperspektiven och arbeta mot bokstavstrogna tolkningar. Vi är öppna mot andra läror, vetenskapliga, psykologiska och juridiska. Vi tror på att vi behöver lära av varandra och ta del av nya forskningar och erfarenheter.

Det har uppmärksammats att du i en inspelning ska ha varit fientlig mot homosexuella personer, vad är din kommentar på det?

– I samband med författandet av den nya konstitutionen ställdes många frågor i Tunisien om islams ställning i frågan om samkönade relationer och i egenskap av tidigare minister för religiösa frågor redogjorde jag för min tolkning i frågan utifrån ett islamteologiskt och tunisiskt perspektiv. Mitt uttalande var inte mot homosexuella personer och syftade inte till att angripa eller kränka dem. Jag motsätter mig alla former av häxjakt på homosexuella och all hets, hot och våld mot dem. De är fullvärdiga medborgare precis som alla andra och deras medborgerliga rättigheter ska värnas och respekteras.